Vertaler Afrikaans Nederlands online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(36 stemmen, beoordeling: 4.3/5)Voer de tekst die je wilt vertalen van Afrikaans naar Nederlands in het bovenste bewerkingsveld in. Klik daarna op de groene knop "Vertalen" en je ziet het resultaat van de vertaling in het bewerkingsveld eronder.

 0 /5000


Een alternatieve vertaling Afrikaans Nederlands

Extra vertaalservice voor woorden, zinnen en kleine teksten. Deze vertaler Afrikaans Nederlands heeft een maximale tekenlimiet van 1.000 per vertaling.


 0 /1000


Afrikaans is een taal die behoort tot de West-Germaanse groep van de Indo-Europese taalfamilie. Het Afrikaans ontwikkelde zich in de Nederlandse Kaapkolonie op basis van het Nederlandse dialect. Het Afrikaans werd gebruikt door Nederlandse, Franse en Duitse kolonisten en de door hen tot slaaf gemaakte volkeren. Het wordt momenteel gesproken in Zuid-Afrika, Namibië en Botswana, Zambia en Zimbabwe. Volgens gegevens uit 2010 ligt het totale aantal Afrikaanssprekenden tussen de 15 en 23 miljoen mensen. Momenteel is het Afrikaans een van de 12 officiële talen van de Republiek Zuid-Afrika. Verschillen met het Nederlands zijn onder andere morfologie en grammatica van een meer analytisch type, evenals enkele uitspraakopties. Er is een grote mate van wederzijds begrip tussen de twee talen, vooral in het schrift. Ongeveer 13,5% van de Zuid-Afrikaanse bevolking (7 miljoen mensen) spreekt Afrikaans als moedertaal, waarmee het na Zulu en Xhosa de derde meest voorkomende moedertaal in het land is. Het basisalfabet van het Afrikaans bestaat uit zesentwintig letters: zes klinkers en twintig medeklinkers, die samen 26 letters vormen, net als in het Engels. Daarnaast worden de letters Éè, Éé, Éê, Çë, Îî, Çï en Ûû gebruikt.