Vertaler Nederlands Italiaans online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(24 stemmen, beoordeling: 4.4/5)Voer de tekst in het bovenste venster in om van Nederlands naar Italiaans te vertalen. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Houd er rekening mee dat onze vertaler Nederlands-Italiaans maximaal 5.000 tekens per keer aankan.

 0 /5000


Een tweede online vertaling van Nederlands naar Italiaans

Voer de tekst in het venster in en klik op 'Vertalen' om de vertaling van Nederlands naar Italiaans te krijgen in het onderste venster. Deze vertaaltool is beperkt tot 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Italiaans is de taal van de Romaanse groep van de Indo-Europese taalfamilie, die zich ontwikkelde uit het vulgare Latijn van het Romeinse Rijk op het grondgebied van het Appennijnse schiereiland. Het Italiaans wordt gesproken in Italië, maar ook in enkele aan Italië grenzende gebieden - Malta en Corsica, en in het kanton Ticino in Zwitserland. Het Italiaans heeft een grote invloed gehad op alle talen van West-Europa, vooral op het Frans, Engels, Duits en Spaans. Het Italiaans kent vele dialecten, waarvan de belangrijkste zijn: Noord-Italiaanse dialecten, Toscaans dialect, dialecten van Midden-Italië, dialecten van Zuid-Italië en Sicilië. De basis van de literaire, officiële Italiaanse taal is het Toscaanse dialect geworden. Het moderne Italiaanse alfabet bestaat uit 21 Latijnse letters, exclusief 5 extra letters uit het verlengde Latijnse alfabet. De letters J, K, W, X en Y maken geen deel uit van het Italiaanse alfabet en komen alleen voor in leenwoorden. In het Italiaans vind je ook letters met diakritische tekens. Ze dienen om de klemtoon op de laatste lettergreep aan te geven. Het werkwoord in het Italiaans wordt gekenmerkt door het behoud van verbuigingen met de parallelle ontwikkeling van enkele analytische vormen met hulpwerkwoorden. In tegenstelling tot het Frans, behoudt het Italiaanse werkwoord een hoge mate van verbuiging bij vervoeging naar personen en getallen, zoals in het Spaans.