Vertaler Nederlands Oekraïens online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(59 stemmen, beoordeling: 4.4/5)Voer de tekst in het bovenste venster in om van Nederlands naar Oekraïens te vertalen. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Houd er rekening mee dat onze vertaler Nederlands-Oekraïens maximaal 5.000 tekens per keer aankan.

 0 /5000


Een tweede online vertaling van Nederlands naar Oekraïens

Voer de tekst in het venster in en klik op 'Vertalen' om de vertaling van Nederlands naar Oekraïens te krijgen in het onderste venster. Deze vertaaltool is beperkt tot 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Oekraïens is een Oost-Slavische taal van de Indo-Europese taalfamilie, die voornamelijk in Oekraïne wordt gesproken. Het is de moedertaal van de Oekraïners. De naaste verwant van het Oekraïens is het Wit-Russisch. Beide talen werden gedeeltelijk gevormd op basis van een gemeenschappelijk dialect, in de 16e eeuw hadden beide volkeren een gemeenschappelijk West-Russisch schrift. De dialecten van het Oekraïens zijn traditioneel verdeeld in drie groepen: het zuidwestelijke dialect, het noordelijke dialect en het zuidoostelijke dialect, dat de basis werd van de moderne literaire taal. De canonieke woordvolgorde in de Oekraïense taal, zoals in bijna alle Indo-Europese talen, is SVO-volgorde (Subject - Verb - Object). Door de grote flexibiliteit van de taal komen ook andere woordvolgordes voor. Er zijn vier tijden van werkwoorden in de Oekraïense taal: tegenwoordige tijd, verleden tijd, lang verleden tijd, toekomende tijd. In de tegenwoordige en toekomende tijd veranderen werkwoorden naar persoon en aantal, in het verleden alleen naar aantal en in het enkelvoud naar geslacht. Het Oekraïense cyrillische alfabet bestaat uit 33 letters: 20 medeklinkers, 2 halfklinkers, 10 klinkers en een zacht medeklinkerteken. Het totale aantal Oekraïenssprekenden in de wereld varieert van 36 tot 45 miljoen mensen.