Vertaler Nederlands Turks online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(111 stemmen, beoordeling: 4/5)Voer de tekst in het bovenste venster in om van Nederlands naar Turks te vertalen. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Houd er rekening mee dat onze vertaler Nederlands-Turks maximaal 5.000 tekens per keer aankan.

 0 /5000


Een tweede online vertaling van Nederlands naar Turks

Voer de tekst in het venster in en klik op 'Vertalen' om de vertaling van Nederlands naar Turks te krijgen in het onderste venster. Deze vertaaltool is beperkt tot 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Turks is de officiële taal van Turkije en maakt deel uit van de Oghuz-groep van Turkse talen. De dialecten van het Turks zijn verdeeld in twee hoofdgroepen: Westers, of Donau-Turks en Oost-Anatolisch. Tot deze groep behoort ook het stadsdialect van Ankara, dat de basis vormde voor de moderne normen van het literaire Turks. Net als veel andere Turkse talen is de Turkse morfologie onderhevig aan klankharmonie, waarvan de palatale klinkerharmonie het meest uitgesproken is. Palatale harmonie is gebaseerd op het onderscheid tussen voorste klinkers (e, i, ö, ü) en achterste klinkers (a, ı, o, u). In de regel behoren alle klinkers in een woord tot dezelfde klasse (voor of achter). Het Turks heeft 8 klinkerfonemen en eenentwintig (met zachte varianten - 24) medeklinkerfonemen. Er is geen grammaticaal geslacht in het Turks en het geslacht van personen heeft geen invloed op de woordvormen. Het derde persoon voornaamwoord o kan verwijzen naar "hij", "zij" of "het". Ondanks deze afwezigheid heeft het Turks wel manieren om het geslacht van zelfstandige naamwoorden aan te geven. De gebruikelijke woordvolgorde in het Turks is SOV-volgorde (Subject-Object-Verb).