Vertaler Nederlands Oezbeeks online

Een gratis online, eenvoudig te gebruiken vertaler voor het vertalen van Nederlands naar Oezbeeks van losse woorden, zinnen en korte teksten. Om te beginnen voer je de tekst in het bovenste venster in. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" en je tekst wordt vertaald in het onderste venster. Houd er rekening mee dat onze Nederlands-Oezbeeks vertaler maximaal 5.000 tekens per keer kan verwerken.

 0 /5000


Oezbeeks is de officiële taal van de Republiek Oezbekistan, de regionale taal van Afghanistan. Behalve in Oezbekistan wordt Oezbeeks ook gesproken in Tadzjikistan, Kirgizië, Kazachstan, Turkmenistan, Rusland, Turkije en andere landen, hoewel het daar geen officiële status heeft. Oezbeeks is, net als andere Turkse talen, een agglutinatieve taal met elementen van analyticisme. Zelfstandige naamwoorden hebben geen grammaticale geslachtscategorie: er is ook geen overeenstemming over geslacht en naamval. Het Oezbeekse woordenboek is gebaseerd op woorden van gemeenschappelijke Turkse oorsprong, maar de Oezbeekse woordenschat bevat veel ontleningen aan oude boeddhistische, Perzische en Arabische talen. Van 1940 tot 1992, toen Oezbekistan deel uitmaakte van de USSR, werd het cyrillische alfabet gebruikt. Na de onafhankelijkheid van Oezbekistan werd overgeschakeld op het Latijnse alfabet. In het nieuwe alfabet werden, om het te verenigen met het Latijnse alfabet, geen tekens met diakritische tekens gebruikt. Momenteel worden pogingen ondernomen om het Oezbeekse alfabet op Latijnse leest te schoeien door er diakritische tekens aan toe te voegen. Vervang bijvoorbeeld "sh", "ch", "o'" en "g" door "ş", "ç", "ō" en "ḡ". Tot nu toe heeft de definitieve overgang nog niet plaatsgevonden en op dit moment worden zowel cyrillische als Latijnse letters nog steeds gebruikt in Oezbekistan. Het aantal moedertaalsprekers van de Oezbeekse taal is ongeveer 33 miljoen.