Vertaler Nederlands Kazachs online

Een gratis online, eenvoudig te gebruiken vertaler voor het vertalen van Nederlands naar Kazachs van losse woorden, zinnen en korte teksten. Om te beginnen voer je de tekst in het bovenste venster in. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" en je tekst wordt vertaald in het onderste venster. Houd er rekening mee dat onze Nederlands-Kazachs vertaler maximaal 5.000 tekens per keer kan verwerken.

 0 /5000


Kazachs is de Turkse taal van de Kipchak-tak, gesproken door Kazachen in Centraal-Azië. Het behoort tot de Kipchak-Nogai subgroep samen met Nogai, Kirgizisch en Karakalpak talen. Kazachs is de officiële staatstaal van Kazachstan en een belangrijke minderheidstaal in de Ili-Kazachse autonome prefectuur in Xinjiang (Oost-China) en de provincie Bayan-Olgiy (West-Mongolië). De Kazachse taal gebruikt een groot aantal leenwoorden uit het Perzisch en Arabisch, wat in verband wordt gebracht met veelvuldige historische interacties tussen Kazachen en Iraanse etnische groepen in het zuiden van het land. Net als andere Turkse talen is het Kazachs een agglutinatieve taal en gebruikt het klinkerharmonie. Taalkundigen onderscheiden drie onderling verstaanbare dialectgroepen: noordoostelijk Kazachs, zuidelijk Kazachs en westelijk Kazachs. Noordoost-Kazachs dient als basis voor de standaardtaal. Deze taal heeft een zekere mate van wederzijds begrip met het nauw verwante Karakalpak. Sinds 1940 wordt het Kazachse cyrillische schrift gebruikt in de USSR. Vanaf 2017 is het de bedoeling om over te schakelen op het Latijnse alfabet. Er zijn verschillende varianten van het nieuwe Kazachse alfabet voorgesteld. In veel versies van de alfabethervorming is het niet alleen de bedoeling om cyrillische letters te vervangen door Latijnse, maar ook om de spelling van veel Kazachse woorden te veranderen. Op dit moment is de definitieve beslissing over het nieuwe Kazachse alfabet in het Latijn nog niet genomen.