Vertaler Nederlands Roemeens online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(125 stemmen, beoordeling: 4.3/5)Voer de tekst in het bovenste venster in om van Nederlands naar Roemeens te vertalen. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Houd er rekening mee dat onze vertaler Nederlands-Roemeens maximaal 5.000 tekens per keer aankan.

 0 /5000


Een tweede online vertaling van Nederlands naar Roemeens

Voer de tekst in het venster in en klik op 'Vertalen' om de vertaling van Nederlands naar Roemeens te krijgen in het onderste venster. Deze vertaaltool is beperkt tot 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Roemeens is de officiële en belangrijkste taal van Roemenië en Moldavië. Roemeens behoort tot de Oost-Romaanse subtak van de Romaanse talen, die zich ontwikkelde uit verschillende dialecten van het vulgair Latijn die zich tussen de 5e en 8e eeuw afscheidden van de West-Romaanse talen. Het Roemeens is de meest bijzondere taal in de groep van Romaanse talen en vertoont de kenmerken van gemengde (contact)talen die gevormd zijn op de kruising van verschillende taalgebieden van de gemeenschappelijke Balkan taalunie. Het Roemeens heeft vijf naamvallen geërfd van het Latijn, waardoor het zich onderscheidt van andere Westerse Romaanse talen, waar geen naamvallen meer zijn. In de Republiek Moldavië wordt vaak een alternatieve naam voor de Roemeense taal gebruikt: "Moldavische taal". Op wetgevend niveau en in de grondwet van Moldavië wordt de naam van de taal gespeld als Roemeens. Roemeens wordt voornamelijk gesproken in Centraal-, Zuidoost- en Oost-Europa. Roemeenstaligen vormen 0,5% van de wereldbevolking en 4% van de Romaanstalige wereldbevolking. In totaal spreken 28-29 miljoen mensen Roemeens, waarvan ongeveer 24 miljoen moedertaalsprekers zijn.