Vertaler Nederlands Engels online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(35 stemmen, beoordeling: 4.2/5)Voer de tekst in het bovenste venster in om van Nederlands naar Engels te vertalen. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Houd er rekening mee dat onze vertaler Nederlands-Engels maximaal 5.000 tekens per keer aankan.

 0 /5000


Een tweede online vertaling van Nederlands naar Engels

Voer de tekst in het venster in en klik op 'Vertalen' om de vertaling van Nederlands naar Engels te krijgen in het onderste venster. Deze vertaaltool is beperkt tot 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Engels is de taal van het Engelse volk, Amerikanen, de officiële taal van Groot-Brittannië, een van de twee officiële talen van Ierland, Canada, de officiële taal van Australië en Nieuw-Zeeland. Engels is lid van de grote Indo-Europese taalfamilie en behoort tot de West-Germaanse groep van Germaanse talen. Het Oudengels ontstond uit een groep Noordzee Germaanse dialecten van Angelen en Saksen die Groot-Brittannië binnenvielen in de 5e eeuw na Christus. Later, vanaf de 8e en 9e eeuw, werden de Oud-Engelse dialecten beïnvloed door nieuwe indringers en kolonisten, de Vikingen, die Oud-Noors spraken. Midden-Engels ontstond aan het einde van de 11e eeuw na de Frans-Normandische verovering van Engeland, waarna het Engels veel van de Oud-Franse en vooral Oud-Normandische woordenschat, ontleend aan het Latijn, absorbeerde. Engels werd de moedertaal van de meerderheid van de Britse bevolking en met de territoriale groei van het Britse Rijk verspreidde het zich naar Azië, Afrika, Noord-Amerika en Australië. Na de onafhankelijkheid van de Britse koloniën bleef Engels de moedertaal voor het grootste deel van de bevolking van de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, en werd het een officiële taal in 57 andere landen. Dankzij het wereldwijde leiderschap van de Verenigde Staten is Engels de belangrijkste taal voor internationale communicatie en de lingua franca in veel regio's geworden. Engels is de moedertaal van ongeveer 340 miljoen mensen, na Chinees en Spaans de derde moedertaal ter wereld. Het wordt gesproken door meer dan 1,3 miljard mensen (inclusief degenen voor wie het een tweede taal is). Engels is een van de zes officiële werktalen van de Verenigde Naties. Het moderne Engelse alfabet bestaat uit 26 letters.