Vertaler Nederlands Pools online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(135 stemmen, beoordeling: 4.4/5)Voer de tekst in het bovenste venster in om van Nederlands naar Pools te vertalen. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Houd er rekening mee dat onze vertaler Nederlands-Pools maximaal 5.000 tekens per keer aankan.

 0 /5000


Een tweede online vertaling van Nederlands naar Pools

Voer de tekst in het venster in en klik op 'Vertalen' om de vertaling van Nederlands naar Pools te krijgen in het onderste venster. Deze vertaaltool is beperkt tot 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Pools is de taal van de Polen en behoort tot de Lechitische subgroep van de West-Slavische groep van de Slavische tak van de Indo-Europese taalfamilie. Er zijn tien spraakdelen in het Pools: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, telwoord, voornaamwoord, bijwoord, werkwoord, voorzetsel, voegwoord, partikel, tussenwerpsel. Pools is een taal met een hoge graad van versmelting en een relatief vrije woordvolgorde, hoewel de SVO-volgorde (Subject - Verb - Object) overheerst. Er zijn geen lidwoorden in het Pools en de voornaamwoorden van het onderwerp worden vaak weggelaten. Zelfstandige naamwoorden behoren tot een van de drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk en onzijdig. Het mannelijke geslacht is onderverdeeld in subgenera: levend en levenloos in het enkelvoud, menselijk en niet-menselijk in het meervoud. Er zijn zeven naamvallen in modern Pools. Bijvoeglijke naamwoorden in het Pools komen overeen met zelfstandige naamwoorden in de categorieën geslacht, getal, naamval, dierlijkheid/animiteit en mannelijk geslacht. Het Poolse werkwoord heeft categorieën van type, stemming, tijd, persoon, aantal, stem, geslacht en mannelijk geslacht. De vorm van het Poolse werkwoord kan perfect en imperfect zijn. Werkwoorden hebben verschillende tijden: verleden, heden en toekomst. Het Poolse alfabet maakt gebruik van het Latijnse alfabet, maar bevat daarnaast letters die gevormd zijn met behulp van diakritische tekens. Het moderne Poolse alfabet bestaat uit 32 letters. Het totale aantal mensen dat Pools spreekt is ongeveer 40 miljoen, waarvan ongeveer 36 miljoen in Polen.