Vertaler Nederlands Arabisch online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(130 stemmen, beoordeling: 4.3/5)Voer de tekst die je wilt vertalen Nederlands Arabisch in het bovenste veld in. Klik vervolgens op de knop "Vertalen" en de vertaalde tekst verschijnt in het onderstaande venster.

 0 /5000


Een alternatieve vertaling Nederlands Arabisch

Extra vertaalservice voor het vertalen van woorden, zinnen en kleine teksten. Deze vertaler Nederlands Arabisch heeft een maximumlimiet van 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Arabisch is de taal van de Arabieren, die behoort tot de Semitische familie van de Afrikaanse macrofamilie van talen. Het moderne Arabisch is verdeeld in 5 groepen dialecten, die vanuit taalkundig oogpunt eigenlijk aparte talen zijn: de Maghreb groep dialecten, Egyptisch-Soedanees Arabisch, Syro-Mesopotamisch Arabisch, de Arabische groep dialecten, de Centraal-Aziatische groep dialecten. Arabische dialecten in verschillende landen verschillen enorm van elkaar en zijn vaak wederzijds onbegrijpelijk voor hun sprekers. Arabieren uit verschillende landen gebruiken de Arabische literaire taal om met elkaar te communiceren. Het is een supra-dialectale variëteit van het Arabisch die gebruikt wordt in geschriften en in formele spraak door goed opgeleide Arabieren. De moderne Arabische literaire taal is wijdverspreid in alle Arabischsprekende landen. Het is deze variëteit van het Arabisch dat wordt gebruikt in de VN als een van de 6 officiële talen en wordt erkend als een van de 7 internationale talen. De meeste gedrukte publicaties, boeken, documenten en bijna alle educatieve literatuur in het Arabisch zijn geschreven in het Arabisch. De Arabische taal wordt gekenmerkt door een sterk ontwikkelde verbuiging. Net als in andere Semitische talen, heeft het Arabisch een complexe en ongebruikelijke morfologie, dat wil zeggen, een methode om woorden te construeren vanuit de hoofdstam. In het Arabisch is er een niet-concatenatieve morfologie van "wortel en patroon": de wortel bestaat uit een reeks zuivere medeklinkers (meestal drie) die een intermitterend patroon vormen en woorden vormen. In het Arabisch zijn er drie naamvallen: nominatief (de naamval van het onderwerp en de nominale predicatief), genitief (de naamval van het voorzetsel) en accusatief (de naamval van het directe complement). Met behulp van de genitieve naamval wordt ook een ongecoördineerde, ongecompliceerde definitie van idaf gevormd. Er zijn slechts twee geslachten in het Arabisch: mannelijk en vrouwelijk. Het aantal in het Arabisch kan enkelvoud, dubbelvoud en meervoud zijn. Het aantal sprekers van Arabisch en zijn variëteiten is ongeveer 310 miljoen, en nog eens 270 miljoen mensen gebruiken Arabisch als tweede taal. De officiële taal van alle Arabische landen (in Irak samen met het Koerdisch). Het is ook een van de officiële talen van Israël, Tsjaad, Eritrea, Djibouti, Somaliland, Somalië en de Comoren. De schrijfwijze is gebaseerd op het Arabische alfabet. Arabisch wordt van rechts naar links geschreven.