Vertaler Nederlands Ests online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(12 stemmen, beoordeling: 4.4/5)Voer de tekst in het bovenste venster in om van Nederlands naar Ests te vertalen. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Houd er rekening mee dat onze vertaler Nederlands-Ests maximaal 5.000 tekens per keer aankan.

 0 /5000


Een tweede online vertaling van Nederlands naar Ests

Voer de tekst in het venster in en klik op 'Vertalen' om de vertaling van Nederlands naar Ests te krijgen in het onderste venster. Deze vertaaltool is beperkt tot 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Ests is de taal van de Esten en de officiële taal van Estland. Estisch is de moedertaal van ongeveer 1 miljoen mensen. Ests wordt meestal de zuidelijke tak van de Finse talen genoemd en is de op één na meest gesproken van alle Finse talen. Tot de Finse talen behoren ook het Fins en enkele minderheidstalen (Kareliërs, Vodi, Veps, Izhora), die gesproken worden rond de Oostzee en in het noordwesten van Rusland. Het zelfstandig naamwoord heeft geen geslachtscategorie. De Estse taal heeft 14 naamvallen: nominatief, genitief, partitief, illatief, inessief, elatief, allatief, adessief, ablatief, translatief, terminatief, essief, abessief, comitatief. Typologisch gezien is het Ests een overgangsvorm van een agglutinatieve naar een fusietaal. In de Estse taal heeft het werkwoord 2 stemmen - persoonlijk en onbepaald-persoonlijk, die eigenlijk overeenkomen met de actieve en passieve stemmen in het Engels, Frans en Duits. Het Estse alfabet is gebaseerd op het Duitse alfabet en gebruikt standaard Latijnse letters met toevoeging van diakritische tekens. Er zijn 32 letters in het Estse alfabet.