Vertaler Nederlands Hongaars online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(47 stemmen, beoordeling: 4.4/5)Voer de tekst in het bovenste venster in om van Nederlands naar Hongaars te vertalen. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Houd er rekening mee dat onze vertaler Nederlands-Hongaars maximaal 5.000 tekens per keer aankan.

 0 /5000


Een tweede online vertaling van Nederlands naar Hongaars

Voer de tekst in het venster in en klik op 'Vertalen' om de vertaling van Nederlands naar Hongaars te krijgen in het onderste venster. Deze vertaaltool is beperkt tot 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Hongaars is de taal van de Hongaren en behoort tot de Fins-Oegrische tak van talen, waarbinnen het samen met de Mansi- en Khanty-talen de Ugrische groep vormt. Het Hongaarse alfabet telt 40 letters (14 klinkers, 26 medeklinkers). Hongaars is een agglutinatieve taal. Er worden verschillende affixen gebruikt, voornamelijk achtervoegsels, evenals enkele voorvoegsels en een achtervoegsel, om de betekenis van een woord en zijn grammaticale functie te veranderen. Zelfstandige naamwoorden hebben 18 naamvallen, die regelmatig worden gevormd met behulp van achtervoegsels. In de moderne taal worden slechts 2 werkwoordstijden gebruikt - de tegenwoordige en verleden tijd. Om de toekomstige tijd uit te drukken, wordt een perfect werkwoord in de tegenwoordige tijd of een constructie met het hulpwerkwoord mist gebruikt. Ongeveer 13 miljoen mensen hebben het Hongaars als moedertaal, waarvan er ongeveer 10 miljoen in Hongarije wonen. Ongeveer 2,2 miljoen moedertaalsprekers wonen in andere gebieden die voor het Verdrag van Trianon (1920) deel uitmaakten van het Koninkrijk Hongarije. De grootste groep woont in Transsylvanië, de westelijke helft van het huidige Roemenië. Er zijn ook grote Hongaarse gemeenschappen in Slowakije, Servië en Oekraïne, Hongaren zijn te vinden in Oostenrijk, Kroatië en Slovenië, evenals ongeveer een miljoen mensen verspreid over andere delen van de wereld.