Vertaling van Arabisch naar Nederlands


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(130 stemmen, beoordeling: 4.3/5)Een gratis vertaler voor Arabisch-Nederlands om losse woorden, zinnen en korte teksten te vertalen. Voer de Arabisch tekst in het bovenste venster in om te vertalen van Arabisch naar Nederlands. Klik op 'Vertalen' om de vertaling van Arabisch naar Nederlands te krijgen. Deze vertaaltool is beperkt tot 5.000 tekens per vertaling.

 0 /5000


Een alternatieve online vertalen Arabisch Nederlands

Voer de tekst in het venster in om te beginnen vertalen van het Arabisch naar het Nederlands. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Deze vertaaltool Voor Arabisch-Nederlands vertaalt maximaal 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Arabisch behoort tot de Semitische familie van de Afroasiatische macrofamilie van talen. Momenteel bestaat het Arabisch in 2 vormen. De ene vorm is de veelheid van vaak zeer verschillende gesproken dialecten die Arabieren uit verschillende landen gebruiken en de Arabische literaire taal die gemeenschappelijk is voor alle Arabieren. De Arabische literaire taal is op dit moment niet de moedertaal van de Arabieren. Het wordt niet gebruikt in het dagelijks spraakgebruik. Maar zelfs vandaag de dag, met een aangepaste woordenschat, wordt het gebruikt in bijna alle kranten en boeken, en ook vaak op radio en televisie. De Arabische taal wordt gekenmerkt door een sterk ontwikkelde verbuiging. Net als in andere Semitische talen, heeft het Arabisch een complexe en ongebruikelijke morfologie, dat wil zeggen, een methode om woorden te construeren vanuit de hoofdstam. In het Arabisch is er een niet-concatenatieve morfologie van "wortel en patroon": de wortel bestaat uit een reeks zuivere medeklinkers (meestal drie) die een intermitterend patroon vormen en woorden vormen. In het Arabisch zijn er drie naamvallen: nominatief (de naamval van het onderwerp en de nominale predicatief), genitief (de naamval van het voorzetsel) en accusatief (de naamval van het directe complement). Er zijn slechts twee geslachten in het Arabisch: mannelijk en vrouwelijk. Het aantal in het Arabisch kan enkelvoud, dubbelvoud en meervoud zijn. Het werkwoord wordt gekenmerkt door een grote ontwikkeling van werkwoordsvormen: een enkel vervoegingssysteem van alle werkwoorden; een ontwikkeld systeem van tijdsvormen. Het aantal sprekers van Arabisch en zijn variëteiten is ongeveer 310 miljoen, en nog eens 270 miljoen mensen gebruiken Arabisch als tweede taal. De officiële taal van alle Arabische landen. Het is ook een van de officiële talen van Israël, Tsjaad, Eritrea, Djibouti, Somaliland, Somalië en de Comoren. De schrijfwijze is gebaseerd op het Arabische alfabet. Arabisch wordt van rechts naar links geschreven. In het Arabisch zijn er, in tegenstelling tot talen met Latijnse afbeeldingen, geen hoofdletters, dus eigennamen worden geschreven zoals elk ander woord.