Vertaler Nederlands Afrikaans online


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(59 stemmen, beoordeling: 4.3/5)Voer de tekst in het bovenste venster in om van Nederlands naar Afrikaans te vertalen. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Houd er rekening mee dat onze vertaler Nederlands-Afrikaans maximaal 5.000 tekens per keer aankan.

 0 /5000


Een tweede online vertaling van Nederlands naar Afrikaans

Voer de tekst in het venster in en klik op 'Vertalen' om de vertaling van Nederlands naar Afrikaans te krijgen in het onderste venster. Deze vertaaltool is beperkt tot 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Afrikaans is een taal van de West-Duitse groep, die zich in de Nederlandse Kaapkolonie ontwikkelde uit het Nederlandse dialect. Het Afrikaans werd gebruikt door Nederlandse, Franse en Duitse kolonisten en de door hen tot slaaf gemaakte volkeren. In de 18e eeuw begon het Afrikaans geleidelijk onderscheidende kenmerken te krijgen. Het wordt momenteel gesproken in Zuid-Afrika, Namibië en (in mindere mate) in Botswana, Zambia en Zimbabwe. Volgens gegevens uit 2010 ligt het totale aantal Afrikaanssprekenden tussen de 15 en 23 miljoen mensen. Afrikaans is momenteel een van de 12 officiële talen van de Republiek Zuid-Afrika. Sinds het midden van de jaren 1990 is zijn rol in het onderwijs en het openbare leven aanzienlijk afgenomen, maar hij blijft een belangrijke plaats innemen, bijvoorbeeld in de media. Verschillen met het Nederlands zijn onder andere morfologie en grammatica van een meer analytisch type, evenals enkele uitspraakopties. Ongeveer 13,5% van de Zuid-Afrikaanse bevolking (7 miljoen mensen) spreekt Afrikaans als moedertaal, waarmee het de derde meest voorkomende moedertaal in het land is na Zulu en Xhosa. Het Afrikaans heeft een uitgebreide klinkerlijst bestaande uit 17 klinkerfonemen, waaronder 10 monoftongen en 7 tweeklanken. Er zijn ook 7 marginale monoftongen. Zelfstandige naamwoorden in het Afrikaans hebben, net als in het moderne Nederlands, geen hoofdletterstelsel en grammaticaal geslacht (in tegenstelling tot het moderne Nederlands). Bijvoeglijke naamwoorden kunnen worden ontkennend als ze voorafgaan aan een zelfstandig naamwoord.