Vertaling van Engels naar Nederlands


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(93 stemmen, beoordeling: 4.3/5)Een gratis vertaler voor Engels-Nederlands om losse woorden, zinnen en korte teksten te vertalen. Voer de Engels tekst in het bovenste venster in om te vertalen van Engels naar Nederlands. Klik op 'Vertalen' om de vertaling van Engels naar Nederlands te krijgen. Deze vertaaltool is beperkt tot 5.000 tekens per vertaling.

 0 /5000


Een alternatieve online vertalen Engels Nederlands

Voer de tekst in het venster in om te beginnen vertalen van het Engels naar het Nederlands. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Deze vertaaltool Voor Engels-Nederlands vertaalt maximaal 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Engels is een Indo-Europese taal en behoort tot de West-Germaanse groep van Germaanse talen. De Oud-Engelse taal ontstond uit een groep Germaanse dialecten van de stammen Angelen, Saksen en Juten die Groot-Brittannië binnenvielen in de 5e eeuw na Christus. Engels werd de moedertaal voor de meerderheid van de Britse bevolking en verspreidde zich met de territoriale groei van het Britse Rijk naar Azië, Afrika, Noord-Amerika en Australië. Na de onafhankelijkheid van de Britse koloniën bleef Engels de moedertaal voor de meerderheid van de bevolking van de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Engels is nu een van de officiële talen in 57 landen. De spelling van het Engels wordt beschouwd als een van de moeilijkst te leren Indo-Europese talen. Een groot aantal geschreven Engelse woorden bevat letters die bij het lezen niet worden uitgesproken, en omgekeerd hebben veel uitgesproken klanken geen grafische equivalenten. De leerling moet de spelling of de leeswijze van bijna elk nieuw woord uit het hoofd leren. Engels heeft in de meeste dialecten dezelfde 24 medeklinkerfonemen. Het aantal klinkers kan, afhankelijk van het dialect, variëren van 14 tot 21 (in Australisch Engels). Engelse zelfstandige naamwoorden zijn alleen geneigd om aantal en verwantschap aan te geven. Nieuwe zelfstandige naamwoorden kunnen worden gevormd door afleiding of conjunctie. De functie van bijwoorden is om de actie of gebeurtenis die beschreven wordt door het werkwoord te veranderen, door extra informatie te geven over hoe het gebeurt.