Vertaling van Ests naar Nederlands


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(11 stemmen, beoordeling: 4.2/5)Een gratis vertaler voor Ests-Nederlands om losse woorden, zinnen en korte teksten te vertalen. Voer de Ests tekst in het bovenste venster in om te vertalen van Ests naar Nederlands. Klik op 'Vertalen' om de vertaling van Ests naar Nederlands te krijgen. Deze vertaaltool is beperkt tot 5.000 tekens per vertaling.

 0 /5000


Een alternatieve online vertalen Ests Nederlands

Voer de tekst in het venster in om te beginnen vertalen van het Ests naar het Nederlands. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Deze vertaaltool Voor Ests-Nederlands vertaalt maximaal 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Ests behoort tot de zuidelijke tak van de Finse talen van de Oeralische taalfamilie en is de op één na meest voorkomende van alle Finse talen. Ests is de officiële taal van de Republiek Estland, de officiële taal van de Baltische Vergadering en de Europese Unie. Estisch is de moedertaal van ongeveer 1 miljoen mensen. De meeste van hen (ongeveer 900.000 mensen) wonen in Estland. De gebruikelijke woordvolgorde in het Ests is SVO-volgorde (Subject - Verb - Object). Een zelfstandig naamwoord in de Estse taal heeft geen geslachtscategorie. Er zijn 14 naamvallen in de Estse taal. Estse dialecten zijn verdeeld in twee groepen - noordelijk en zuidelijk, historisch geassocieerd met de steden Tallinn in het noorden en Tartu in het zuiden. Typologisch gezien is de Estse taal een overgangsvorm van een agglutinatieve naar een fusietaal. Het Estse alfabet gebruikt standaard Latijnse letters met toevoeging van diakritische tekens en bestaat uit 32 letters.