Vertaler Italiaans Nederlands online

Voer de tekst die je wilt vertalen van Italiaans naar Nederlands in het bovenste bewerkingsveld in. Klik daarna op de groene knop "Vertalen" en je ziet het resultaat van de vertaling in het bewerkingsveld eronder.

 0 /5000


Een alternatieve vertaling Italiaans Nederlands

Extra vertaalservice voor woorden, zinnen en kleine teksten. Deze vertaler Italiaans Nederlands heeft een maximale tekenlimiet van 1.000 per vertaling.


 0 /1000

Italiaans is de officiële taal van Italië, Vaticaanstad, Slovenië, San Marino en Zwitserland (samen met Duits, Frans en Zwitsers Retro-Romaansh). Het Italiaans behoort tot de Indo-Europese taalfamilie van de Romaanse groep, de Italo-Romaanse subgroep van talen. Als taal van de Renaissancecultuur heeft het Italiaans een grote invloed gehad op veel talen in West-Europa. Honderden Italiaanse woorden zijn onderdeel geworden van vele talen. Het Italiaans kent vele dialecten die sterk van elkaar verschillen. De basis voor de officiële Italiaanse taal was het Toscaanse dialect. Het Italiaans wordt veel gebruikt in muziekterminologie en opera: veel Italiaanse woorden die met muziek te maken hebben zijn internationale termen geworden die in verschillende talen van de wereld zijn ingevoerd. Het Italiaanse alfabet bestaat uit 21 letters: vijf klinkers (A, E, I, O, U) en 16 medeklinkers. Er zijn geen naamvallen in het Italiaans, alleen voorzetsels. Het zelfstandig naamwoord heeft slechts 2 geslachten: mannelijk en vrouwelijk. Het werkwoord in het Italiaans heeft 8 tijden, 3 vervoegingen en 4 stemmingen. Het totale aantal sprekers van het Italiaans is ongeveer 85 miljoen, waarvan 62 miljoen het Italiaans als hun moedertaal beschouwen.