Gratis vertaler Kazachs-Nederlands


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(3 stemmen, beoordeling: 4/5)Een online vertaler voor Kazachs-Nederlands om losse woorden, zinnen en korte teksten te vertalen. Voer de tekst in het bovenste venster in om van Kazachs naar Nederlands te vertalen. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Houd er rekening mee dat onze vertaler Kazachs-Nederlands maximaal 5.000 tekens per keer aankan.

 0 /5000Kazachs is een Turkse taal die deel uitmaakt van de Kipchak-Nogai subgroep van de Kipchak taalgroep. Kazachs is de officiële taal van Kazachstan en een belangrijke minderheidstaal in de Ili-Kazachse autonome prefectuur in Xinjiang in China. Kazachs wordt ook gesproken door veel etnische Kazakken in de voormalige Sovjet-Unie, Duitsland en Turkije. Net als andere Turkse talen is het Kazachs een agglutinatieve taal en gebruikt het klinkerharmonie. Taalkundigen onderscheiden drie onderling verstaanbare dialectgroepen: noordoost Kazachs, zuidelijk Kazachs en westelijk Kazachs. Noordoost-Kazachs dient als basis voor de standaardtaal. Deze taal heeft een zekere mate van wederzijds begrip met het nauw verwante Karakalpak. Sinds 1940 wordt het Kazachse cyrillische schrift gebruikt in de USSR en na het uiteenvallen van de USSR in de Republiek Kazachstan. Maar sinds 2017 is een geleidelijke overgang naar het Latijnse alfabet begonnen.