Vertaling van Roemeens naar Nederlands


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(41 stem, beoordeling: 4.2/5)Een gratis vertaler voor Roemeens-Nederlands om losse woorden, zinnen en korte teksten te vertalen. Voer de Roemeens tekst in het bovenste venster in om te vertalen van Roemeens naar Nederlands. Klik op 'Vertalen' om de vertaling van Roemeens naar Nederlands te krijgen. Deze vertaaltool is beperkt tot 5.000 tekens per vertaling.

 0 /5000


Een alternatieve online vertalen Roemeens Nederlands

Voer de tekst in het venster in om te beginnen vertalen van het Roemeens naar het Nederlands. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Deze vertaaltool Voor Roemeens-Nederlands vertaalt maximaal 1.000 tekens per vertaling.


 0 /1000


Roemeens is een taal die behoort tot de Balkan-Romaanse subgroep van de Romaanse talen van de grote Indo-Europese familie. Roemeens is de officiële taal van Roemenië en Moldavië. Het Roemeens ontwikkelde zich uit verschillende dialecten van het vulgair Latijn, dat zich tussen de 5e en 8e eeuw afsplitste van de Westerse Romaanse talen. De Roemeense taal erfde vijf naamvallen van het Latijn: nominatief, genitief, datief, accusatief en vocatief. Hierdoor verschilt het van andere Romaanse talen, waar er geen naamvallen meer zijn. Morfologisch vallen de vormen van de nominatief en accusatief van zelfstandige naamwoorden volledig samen, evenals de vormen van de genitief en datief. Een karakteristiek kenmerk van de Roemeense taal is de lichte dialectversnippering. De dialecten van Muntenië, Moldavië, Maramuresh, Banat en Transsylvanië zijn bijna identiek, op een klein aantal regionalismen na. Er wordt vaak een andere naam gebruikt voor de Roemeense taal in de Republiek Moldavië: "Moldavische taal". Op staatsniveau en in de grondwet van het land wordt de naam van de taal echter gespeld als Roemeens. Roemeens wordt voornamelijk gesproken in Centraal-, Zuidoost- en Oost-Europa. Het totale aantal sprekers is ongeveer 28-29 miljoen. Ongeveer 24 miljoen daarvan zijn moedertaalsprekers.