Vertaler Deens Nederlands online

Voer de tekst die je wilt vertalen van Deens naar Nederlands in het bovenste bewerkingsveld in. Klik daarna op de groene knop "Vertalen" en je ziet het resultaat van de vertaling in het bewerkingsveld eronder.

 0 /5000


Een alternatieve vertaling Deens Nederlands

Extra vertaalservice voor woorden, zinnen en kleine teksten. Deze vertaler Deens Nederlands heeft een maximale tekenlimiet van 1.000 per vertaling.


 0 /1000