Vertaler Koerdisch Nederlands online

Voer de tekst die je wilt vertalen Koerdisch Nederlands in het bovenste veld in. Klik vervolgens op de groene knop "Vertalen" om de ingevoerde tekst te vertalen. Houd er rekening mee dat onze Koerdisch-Nederlands vertaler maximaal 5.000 tekens per keer kan verwerken.

 0 /5000


De Koerdische taal behoort tot de noordwestelijke groep van de Iraanse subtak van de Arische talen van de Indo-Europese familie. In de Middeleeuwen werd de taal sterk beïnvloed door het Perzisch en Arabisch. Er zijn ook ontleningen van woorden uit het Turks. De Koerdische talen zijn een combinatie van dialecten, waarvan vele niet onderling verstaanbaar zijn. Koerdisch Kurmanji of Noord-Koerdisch is een van de grootste dialecten van de Koerdische taal. Volgens sommige schattingen wordt Kurmanji door ongeveer 19-20 miljoen mensen gesproken. In tegenstelling tot andere dialecten van de Koerdische taal, zijn de overblijfselen van het hoofdzaaksysteem in het Kurmanji bewaard gebleven: directe naamval, indirecte naamval en vocatief. De verdeling van zelfstandige naamwoorden in mannelijk en vrouwelijk geslacht is ook bewaard gebleven. Alle geografische namen, termen en leenwoorden komen voor in het vrouwelijke geslacht. De Kurmanji gebruiken het Hawar alfabet in Latijnse grafische weergave, dat 26 letters van het standaard Latijnse alfabet bevat en 5 extra letters met diakritische tekens.